Kancelaria Doradztwa
i Rzeczoznawstwa Majątkowego
01-864 Warszawa
ul. Jana Kochanowskiego 2/61

Doradztwo i Zarządzanie

Podejmując decyzje biznesowe na rynku nieruchomości łatwo popełnić błędy. By ustrzec się związanego z tym ryzyka zaistnienia szkody przygotujemy dla właścicieli nieruchomości i wspólnot mieszkaniowych rzeczowe informacje i niezbędne dane opisujące nieruchomość.

W ramach doradztwa na rynku nieruchomości zapewniamy:
• kompetentne, obiektywne i bezstronne porady,
• profesjonalną informację i
• trafne rozstrzygnięcia oparte na twórczym podejściu i nowych rozwiązaniach spełniających oczekiwania klientów w zakresie szeroko pojętej problematyki nieruchomościowej.

Tworzymy analizy i przeprowadzamy badanie (weryfikację) wartości rynkowej transakcji.

W ramach zarządzania nieruchomością podejmujemy decyzje i dokonujemy czynności mające na celu:
• zapewnienie właściwej gospodarki ekonomicznej nieruchomości,
• bezpieczeństwo jej użytkowania,
• właściwą eksploatację w ramach bieżącego administrowania,
• utrzymanie nieruchomości w stanie nie pogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem oraz
• wdrażamy uzasadnione inwestycje w nieruchomość.

W oparciu o posiadane doświadczenie zawodowe wykonujemy audyty nieruchomości, których wyniki dają pełną ocenę aktualnego sposobu zarządzania i wskazują działania co do dalszego właściwego zarządzania tą nieruchomością.