Kancelaria Doradztwa
i Rzeczoznawstwa Majątkowego
01-864 Warszawa
ul. Jana Kochanowskiego 2/61

Analiza i Wycena

Dla potrzeb naszych Klientów tworzymy wielopłaszczyznowe analizy, opinie i ekspertyzy związane z rynkiem nieruchomości. Przygotowujemy wycenę nieruchomości dla potrzeb transakcji kupna/sprzedaży, ustalenia wysokości odszkodowań z tytułu postępowań wywłaszczeniowych, wysokości opłat administracyjnych i podatkowych oraz dla celów ubezpieczeniowych.

Jeśli planujesz dokonać transakcji kupna lub sprzedaży nieruchomości sprawdź jaka jest jej rzeczywista wartość rynkowa. Nie polegaj jedynie na własnych kalkulacjach czy internetowych informacjach. Zostaw to specjalistom.

Opracujemy analizy:
• stanu formalno-prawnego nieruchomości wraz z jej inwentaryzacją,
• rynku nieruchomości wraz z jego mikro i makro otoczeniem,
• SWOT dla danego lokalnego rynku nieruchomości,
• możliwości inwestycyjnych dla nieruchomości,
• transferu nieruchomości wraz z badaniem trendu cenowego,
• biznesowe związane z rynkiem nieruchomości.

Przygotujemy wyceny:
• dla Klienta indywidualnego wyceniamy w szczególności: domy, lokale mieszkalne i użytkowe, grunty oraz ograniczone prawa rzeczowe, w tym spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.
• dla Firm wyceniamy między innymi grunty inwestycyjne, nieruchomości komercyjne oraz maszyny i urządzenia trwale związane z nieruchomością.
• dla Instytucji publicznych szacujemy wartość nieruchomości na potrzeby ustalenia ceny wywoławczej sprzedaży w przetargu, określenia lub aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste, opłaty adiacenckiej oraz wysokości odszkodowań za wywłaszczenie.